Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/09/1997
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Bảo Lâm - Lâm Đồng