Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi

Bạn bè (12 bạn)