Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội

Bạn bè (1 bạn)