Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Danh hiệu
Thạc sĩ
Nơi công tác
Phổ thông Liên cấp Olympia
Lĩnh vực giảng dạy
Ngữ Văn
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu

- Giáo viên Ngữ Văn - Trường PT Liên cấp Olympia


- Giải thưởng của Hội đồng Anh năm 2002


- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2009

Bạn bè (0 bạn)

    Chưa có bạn.