Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

Bạn bè (1 bạn)