Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
04/03/1998
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Liên Hà - Hà Nội