Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Chưa có
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
''Tôi không bắt mình phải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng.Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình''.