Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
20/12/1980
Danh hiệu
Thầy Lê Tấn Diện - Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy
Nơi công tác
THPT Nguyễn Tất Thành, Tp. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực giảng dạy
Hóa học
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh
Tự giới thiệu

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Hóa học Phương pháp, quan điểm giảng dạy:


✓ Dạy cách học, cách tiếp cận vấn đề theo hướng tư duy, sáng tạo.


✓ Kích thích suy nghĩ, phân tích, so sánh để chủ động nắm bắt kiến thức.


✓ Nắm vững lý thuyết, hiểu rõ bản chất, tất yếu sẽ nhanh và chính xác.


Thi giáo viên giỏi cấp thành phố HCM năm 2013-2014.


Nhiều năm liền bồi dưỡng học sinh đạt giải cao trong kì thi HSG cấp thành phố.


Các sách đã xuất bản:


+ Cuốn 1: “SUY LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12” – NXB ĐHQG TPHCM năm 2010 (1034-2010/CXB/18-112/ĐHQG TPHCM) (312 trang)


+ Cuốn 2: “SUY LUẬN LOGIC – PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MÔN HÓA HỌC” – NXB Tổng Hợp TPHCM – Năm 2011 (538-11/CXB/87-53/THTPHCM) (238 trang)


+ Cuốn 3: “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐIỂN HÌNH HÓA HỌC 12” – NXB ĐHQG TPHCM – Năm 2012 (207-2012/CXB/03-12/ĐHQGTPHCM) (368 trang)


+ Cuốn 4: “ÔN TẬP HIỆU QUẢ HỆ THỐNG LÝ THUYẾT HÓA HỌC 10, 11, 12 VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC” – NXB ĐHSP TPHCM – Năm 2013 (754-2013/CXB/03-89/ĐHSPTPHCM). (386 trang)