Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Đức Trọng - Lâm Đồng
Tự giới thiệu
Cử nhân công nghệ thông tin
Quan tâm nhiều lĩnh vực

Bạn bè (2 bạn)