Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Phủ Lý A - Hà Nam
Tự giới thiệu
Học như nghịch thủy hành chu bất tiến thoái
Tâm tự bình nguyên tẩu mã dị phóng nan thu