Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
10/07/1997
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Hoằng Hoá 2 - Thanh Hóa