Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
18/02/1996
Giới tính
Nữ

Bạn bè (7 bạn)