Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Nguyễn Trãi - Hải Phòng

Bạn bè (5 bạn)