Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
18/04/1997
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Quế Sơn - Quảng Nam

Bạn bè (2 bạn)