Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
15/07/1993
Môn học cố vấn
Mathematics
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Ng. Thị Minh Khai - Hà Nội
Tự giới thiệu
Sinh viên Lớp K61 CLC Khoa Toán trường Đại học sư phạm Hà Nội
Quê quán: Hà Nội
Nhiệt tình và trách nhiệm