Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Danh hiệu
Thạc sĩ
Nơi công tác
Công ty cổ phần giáo dục KDI
Lĩnh vực giảng dạy
STEM
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Chuyên về STEM và Innovation.

Bạn bè (0 bạn)

    Chưa có bạn.

Khóa học đang dạy (1)