Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Chưa có
Tiểu sử
Giải nhì Học sinh giỏi Tỉnh môn Tiếng Anh
Giải khuyến khích Quốc gia môn Tiếng Anh.
Giới tính
Nữ