Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Ngô Gia Tự - Đắc LắK

Bạn bè (2 bạn)