Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
19/11/1996
Giới tính
Nam

Bạn bè (7 bạn)