Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
20/09/1998
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Đông Triều - Quảng Ninh

Bạn bè (0 bạn)

    Chưa có bạn.