Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
17/07/1997
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc
Tự giới thiệu
Tất cả vì gia đình , vợ con . (hì)