Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
10/10/1998
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Lương Thúc Kỳ - Quảng Nam
Tự giới thiệu
I'm me!

Bạn bè (5 bạn)