Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
06/10/1996
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
kaka

Bạn bè (5 bạn)