Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/09/1998
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Nguyễn Khuyến - Nam Định

Bạn bè (0 bạn)

    Chưa có bạn.