Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Chưa có
Tiểu sử
Diplomatic Academy of Viet Nam
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Hoàng Mai - Nghệ An
Tự giới thiệu
Give up attempting only when my heart no longer beats
True love must be built by mutual understanding
Muốn học Tiếng Anh cứ liên hệ