Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc

Bạn bè (3 bạn)