Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/05/1996
Giới tính
Nam

Bạn bè (4 bạn)