Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Foreign Language
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
"...ngồi im trong gió nghe đêm rớt...
           ...chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh.."
Cuộc sống đơn giản và thú vị lắm!Sống và trải nghiệm hết mình, Đó là pht!

Bạn bè (6 bạn)