Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/04/1996
Giới tính
Nữ

Bạn bè (4 bạn)