Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
31/05/1995
Môn học cố vấn
Chưa có
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
hay cười ^^~