Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
26/10/1994
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Trấn Biên - Đồng Nai