Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
21/05/1998
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định

Bạn bè (6 bạn)