Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
30/04/1998
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Đồng Lộc - Hà Tĩnh

Bạn bè (12 bạn)