Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
08/11/2001
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Nguyễn Văn Linh - Phú Yên