Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
22/10/1998
Giới tính
Nam

Bạn bè (4 bạn)