Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
21/07/1998
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Hoàng Diệu - Quảng Nam