Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/10/1998
Giới tính
Nam

Bạn bè (6 bạn)