Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
13/12/1995
Giới tính
Nữ

Bạn bè (1 bạn)