Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Mạc Đỉnh Chi - Hồ Chí Minh