Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/06/1997
Giới tính
Nam

Bạn bè (1 bạn)