Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Danh hiệu
Ez Studio team
Nơi công tác
Singapore
Lĩnh vực giảng dạy
Psychology
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
EZ Psychology ("Easy" Psychology | Tâm lý học giản đơn) là một dự án video series hoạt họa (Whiteboard Animation) song ngữ trực tuyến (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) do các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học hay đơn thuần là yêu thích tâm lý học, hiện đang học tập và công tác tại Singapore thực hiện.

Khóa học đang dạy (1)