Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/09/1995
Môn học cố vấn
Foreign Language
Tiểu sử
Á khoa kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2013 Thủ đô Hà Nội với 56,5 điểm. Thủ khoa năm 2013 Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Giới tính
Nữ

Bạn bè (11 bạn)