Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
01/06/1997
Môn học cố vấn
Chưa có
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An
Tự giới thiệu
Tôi đến từ biển người đầy mưa gió