Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
22/11/1983
Giới tính
Nam

Bạn bè (2 bạn)