Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Danh hiệu
Thầy của GS. Ngô Bảo Châu
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Với kinh nghiệm nhiều năm đứng trên bục giảng, Thầy là một trong các giảng viên hàng đầu giảng dạy môn hình học THPT trên cả nước. Thầy có nhiều lớp học trò xuất sắc như GS Ngô Bảo Châu, GS Đàm Thanh Sơn..
Quá trình công tác:
· Là học viên khóa đầu tiên của lớp Toán Đặc Biệt (A0) của miền Bắc
· Học hết 3 năm tại Khoa Toán- Đại học Tổng hợp thì tham gia chiến đấu tại chiến trường Bắc Quảng Trị (197)
· Cuối 1973 , trở về Khoa Toán – Đại học Tổng hợp và hoàn thành luận án tốt nghiệp năm thứ 4 với Đề tài: Thống kê Toán học
· Năm 1974 đến 2008: Về chuyên Toán giảng dạy và nghỉ hưu năm 2008.
· Chuyên môn giảng dạy là Hình học
· 1995 đến 1997: Học khóa Thạc sĩ về Toán học.
Thành tích
· Đã trực tiếp giảng dạy thành công các học sinh:
· Nữ tiến sĩ toán học Lê Hồng Vân
· Giáo sư –Tiến sĩ Phùng Hồ Hải (Viện phó viện Toán học Việt Nam)
· Giáo sư – Tiến sĩ Đàm Thanh Sơn
· Giáo sư Ngô Bảo Châu
· Và nhiều lớp học sinh thành công khác.
Sách xuất bản
· Các phép biến đổi hình học trong mặt phẳng (NXB GD 2004)
· Các phép biến đổi hình học trong không gian (NXB GD 2005)
· Phương pháp giải toán hình học 10 theo chủ đề (NXB GD 2008)
· Phương pháp giải toán hình học 11 theo chủ đề (NXB GD 2009)
· Phương pháp giải toán hình học 12 theo chủ đề (NXB GD 2010)
· Nâng cao và phương trình hình học 11 (NXB GD 2011)
· Nâng cao và phương trình hình học 10 (NXB GD 2012)
· Một số chuyên đề về hình học phẳng (NXB GD 2010)
· Một số chuyên đề về hình học không gian (NXB GD 2011)

Bạn bè (0 bạn)

    Chưa có bạn.