Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân - Phú Yên

Bạn bè (1 bạn)