Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
20/10/1995
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
cố gắng hết sức