Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
01/01/1994
Môn học cố vấn
Chưa có
Tiểu sử
Cố vấn môn Anh
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Tran Mai Phuong
Founder at IELTS Together n Supporting English
https://www.facebook.com/ieltstogethervn
https://www.facebook.com/groups/939166869449815/
Entrance exam: 27 D1 & 23.5 A1
Contact info: https://www.facebook.com/dbskilove
maiphuongtranftu@gmail.com