Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
25/01/1996
Môn học cố vấn
Chưa có
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT chuyên Hoàng Lệ Kha - Tây Ninh
Tự giới thiệu
Sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, trường ĐH KHXH&NV
Điểm thi DH kD 23