Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
14/06/1998
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Long Khánh - Đồng Nai

Bạn bè (3 bạn)